Hírek

Pályázati kiírás

Hír kép
Pályázati felhívás büfé üzemeltetésének kizárólagos jogára a Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár szabadtéri rendezvényein és a művelődési házban

A Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár pályázatot hirdet a rendezvényein történő büfé üzemeltetés kizárólagos jogára.

 

A legalacsonyabb bérleti díj 20.000,- Ft/hó, függetlenül a rendezvények számától.

 

A bérlet időtartama egy éves, határozott időtartamú, mely a felek kölcsönös megelégedettsége esetén meghosszabbítható.

 

A pályázathoz a koncepciót csatolni kell, mely tartalmazza a külső rendezvényhelyszíneken való megjelenés, valamint a művelődési házban megvalósuló eseményeken történő büfézés megvalósításának tervezett módját. (technikai és személyi felszereltség, arculat, felkészültség, stb.)

 

A pályázati eljárásban partnerként kiválasztott büfés a Zsámbéki Közművelődési Intézettel megkötendő szerződés értelmében jogosulttá válik az intézmény valamennyi saját szervezésű szabadtéri rendezvényén büfé üzemeltetésére, valamint a művelődési ház báli és egyéb nagyrendezvényein történő büfézésre függetlenül attól, hogy a rendezvény az intézmény szervezésében, vagy külső szervező, terembérlet keretében történő szervezésében valósul meg. Ugyanakkor vállalja, hogy igény esetén, előre egyeztetett időpontokban a művelődési házban megrendezésre kerülő belső programok – gyerekelőadások, koncertek, előadások, színházi produkciók, kiállítás megnyitók, bálok – büfészolgáltatását is ellátja. A megállapodásban a művelődési házban rendszeres nyitva tartással működő üzlet fenntartására vonatkozó kötelezettség nem szerepel.

 

A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:

 

A pályázatokat kizárólag írásban

 

személyesen: a Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár (2072 Zsámbék, Etyeki u. 2. szám alatt) munkanapokon 10-18 óráig

 

vagy

 

postai úton: a Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár (2072 Zsámbék, Etyek u. 2.) szám alatti címen lehet benyújtani 2015. február 5 - február 15-ig.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a feladat megoldására vonatkozó koncepció részletes kifejtését

- a büfében folytatni kívánt tevékenység végzésére jogosító dokumentumok másolatát;

- nem természetes személy esetén a cég vagy vállalkozás cégbejegyzésének másolatát;

- egyéni vállalkozó esetén a vállalkozási engedély másolatát;

- a feladatellátáshoz szükséges felszerelésre vonatkozó technikai leírást, esetleg fotót

- egyéb, a pályázó által fontosnak tartott információkat.

 

A pályázatok elbírálásának szempontrendszere

- elsődleges bírálati szempont a legkedvezőbb bérleti konstrukció (ajánlott bérleti díj)

- megegyező bérleti díj ajánlat esetén az intézmény életébe legjobban illeszkedő, a közösség számára legmegfelelőbb hasznosítási cél.

 

A pályázatok elbírálásának időpontja: 2015.február 20.

 

A pályázat eredményét a döntést követő napon a honlapon és az intézmény hirdetőtábláján tesszük közzé.

 

 

Zsámbék, 2015. február 5.

 

 

 

PÁLYÁZAT

 

INGATLAN BÉRLETI JOGVISZONYÁRA

 

Pályázó neve:

 

Lakcíme:

 

Telefon:

 

Adószám:

 

Cégjegyzékszám:

 

E-mail:

 

Bérleti díj ajánlat:

 

Kialakítás költsége:

 

A pályázattal érintett ingatlan pontos címe, helyrajzi száma:

 

 

 

A bérlet tervezett időtartama?

 

 

 

A hasznosítási cél rövid bemutatása:

 

 

 

 

 

 

 

 

A pályázathoz csatolt mellékletek felsorolása:

 

 

 

Kelt: ............................................................................................

 

 

 

............................................................

aláírás

 

 

Egyéb:

 

Dátum: 2015.02.05.
Szerző: zsambeki

<< Vissza