Petőfi Klub Zsámbék

PETŐFI KLUB ZSÁMBÉKON

Kelt: 2022.04.05

A PETŐFI KLUBOK KÁRPÁT-MEDENCEI HÁLÓZATÁT Magyarország Kormánya hívta életre, hogy támogatást biztosítson Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóján a méltó megemlékezéshez. Zsámbék 2022. március 23-án kapcsolódott be a határokon átívelő programba.

Örömmel adok hírt arról, hogy a Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár lehetőséget kapott a csatlakozásra a Petőfi Klubok Kárpát-medencei Hálózatához, ami annyit jelent, hogy városunk egyike lehet annak a 100 kiválasztott településnek 2022-2023-ban, mely a PS200 Program keretében, a Nemzeti Művelődési Intézet koordinálásával színvonalas kulturális programokat igényelhet ingyenesen a helyi közösség számára.

A PS200 Program ernyőszervezetként összefog különféle tartalomszolgáltatókat, melyek közül néhány már eddig is jelen volt településünkön különféle nyertes pályázatok kapcsán, mint pl. a Csoóri Sándor Program, a "Köszönjük, Magyarország!" Program, vagy a Térzene Program. Az eddigiek mellett most további lehetőségekkel gazdagodunk, többek között olyan partnerek jóvoltából, mint a Filharmónia Magyarország, MANK, Magyar Írószövetség, Nemzeti Filmintézet, Népfőiskola Alapítvány Lakitelek, Petőfi Kulturális Ügynökség és a Nemzeti Művelődési Intézet. Ebben az évben 88 magyarországi és 12 határon túli településen, összesen 100 helyszínen indult el a kulturális programok sora, melyek a kiválasztott kulturális intézmények, szervezetek bázisára építve valósulnak meg, közös arculattal, közös program koordinációval, közös célokkal és értékekkel - köztük Zsámbékon is.

Petőfi Klubként az első, nyitó eseményünk 2022. március 23-án a "Köszönjük, Magyarország!" Program támogatásával a Holdfű Színház két bábos meséje volt;
10 órától az óvodások, 11 órától a kisiskolások tekinthették meg ingyenesen A kiskakas gyémánt félkrajcárja című előadást.

Ez alkalomból a Nemzeti Művelődési Intézet képviseletében Horváth Ágota Mária Horváth László polgármesternek és Balázs Mónika Csilla intézményvezetőnek nemzeti színű szalaggal átkötött könyvcsomagot adott át.

Az év során összesen 30 alkalommal élhetünk támogatott rendezvények lehetőségével, aminek köszönhetően ingyenesen látogatható, színvonalas eseményeket kínálunk majd a zsámbéki közönségnek. A PS200 program támogatásával hamarosan indul a csipkeverő szakkör és újra működhet a  kosárfonó szakkör is. Érdemes lesz figyelemmel kísérni intézményünk híreit, mert további ingyenes komoly- és könnyűzenei koncertekkel, gyermek-, színházi- és irodalmi előadásokkal jelentkezünk hamarosan!

Balázs Mónika Csilla
Fotók: Módi Zsuzsa

 

 

A velünk élő Petőfi

A VELÜNK ÉLŐ PETŐFI

A VELÜNK ÉLŐ PETŐFI - összművészeti pályázat

A Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár 2023-ban, PETŐFI SÁNDOR születésének 200. évfordulója tiszteletére összművészeti pályázatot hirdet 2 kategóriában és 4 korcsoportban, nem hivatásos alkotók és előadók számára A VELÜNK ÉLŐ PETŐFI címmel.

A pályázat témája:
A felhívás értelmében olyan alkotásokat, pályamunkákat és előadott produkciókat várunk, melyek Petőfi üzenetének aktualitását, életének és költészetének a ma emberére gyakorolt hatását mutatják be: hogyan van jelen Petőfi mindennapjainkban, értékrendünkben, környezetünkben?

A pályázat célja:
Szándékunk, hogy a figyelmet a bicentenárium alkalmából Petőfi személyére és gazdag életművére irányítsuk, kulturális hagyatékát, emlékét közösségformáló erővé tegyük. Felhívásunkkal valamennyi generációt meg kívánunk szólítani a diákoktól a nyugdíjasokig, hogy a legkülönfélébb emberek fejezhessék ki véleményüket, gondolataikat, érzéseiket Petőfiről, aki ezáltal valóban "velünk élővé" válhat.

A pályázat kategóriái:
I. ALKOTÓMŰVÉSZET: várjuk a témához kapcsolódó, saját készítésű alkotásokat, melyek lehetnek festmény, grafika, fotó, film, kisplasztika; textil-, fa-, kerámiamunka; Petőfi Sándor által ihletett vers, novella, tanulmány, színdarab; tánckoreográfia; hangszeres vagy énekelt zenemű, Petőfi Sándor valamely versének megzenésítése.
II. ELŐADÓMŰVÉSZET: vers- és prózamondás, dramatikus játék Petőfi Sándor életművéből;  Petőfi Sándorról írt irodalmi mű, tanulmány interpretálása; az alkotóművészeti kategóriában nevezett saját mű (vers, próza, színpadi játék, zenemű, tánckoreográfia ) előadása, bemutatása.
Korcsoportok mindkét kategóriában:
1.    Általános iskola alsó tagozat
2.    Általános iskola felső tagozat
3.    14-18 évesek, illetve középiskolások
4.    18 év felettiek

A részvétel feltétele:
Előzetes regisztráció a név, életkor, kategória pontos feltüntetésével a muvhaz@zsambek.hu email címen 2023. március 15-ig.

Az alkotóművészeti pályázat követelményei:
- a vizuális pályaművek feleljenek meg a kiállíthatóságnak, azaz a festmények, fotók és grafikák keretezve, keretezett üveglap mögött, vagy két üveglap között legyenek elhelyezve, a térbeli alkotások kiállíthatóságának feltétele a stabil alapzat;
- az alkotásra (hátoldalára vagy aljára) jól láthatóan, olvashatóan fel kell tüntetni a mű alkotóját és címét;
- a kiírás témájában komponált zeneműveket kottán és cd-n is kérjük benyújtani;
- az irodalmi műveket (vers, próza, novella stb.) e-mailben és postai úton, nyomtatva, a szerző aláírásával ellátva várjuk;
- a tánckoreográfiákat videófelvételen és online elérhető linken kérjük elküldeni;
- a filmeket , videókat DVD-n vagy online elérhető linken kérjük beküldeni;
- egy alkotó maximum 2 db művel pályázhat;
- az átvételkor rögzítjük az alkotó (név, cím, telefonszám, e-mailcím) valamint a mű adatait.

Az alkotóművészeti pályázatok benyújtásának határideje: 2023. május 15.

A pályázatok benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton és emailben.

A pályázat személyes benyújtásának helye és ideje: Zsámbéki Művelődési Ház, 2072 Zsámbék, Etyeki u. 2., minden hétköznap 8-18 óra között. Ettől eltérő időpontban előzetes telefonos egyeztetés szükséges.                                                                                                                                        

A pályázatok befogadása: A kiírás feltételeinek nem megfelelő, valamint a határidőn túl beérkező munkákat kizárjuk a pályázatból.

A pályaművek elbírálása: A pályaművek értékelését 5 tagú szakmai zsűri végzi majd, tagjai valamennyien Zsámbékon élnek és különböző művészeti ágak elismert képviselői. Előnyben részesülnek azok az alkotások, melyek a Petőfi életmű hatását egyedi, személyes nézőpontból mutatják be.

Az előadóművészeti pályázat követelményei:

- az előzetes regisztrációs emailben az előadni kívánt vers, próza, tanulmányrészlet, hangszeres-, tánc- vagy zenemű stb. szerzőjének és címének feltüntetése
- személyes részvétel a meghallgatáson, melyet 2023. június 2-án 10 órától tartunk a szakmai zsűri előtt a Zsámbéki Művelődési Házban.

Eredményhirdetés: A pályázat mindkét kategóriájának ünnepélyes eredményhirdetése 2023. június 10-én szombaton, 16 órakor lesz a Zsámbéki Művelődési Házban. A rendezvény keretében kiállítás nyílik a legjobb alkotásokból és gálaműsor keretében bemutatjuk a beérkezett legjobb filmeket, irodalmi alkotásokat, valamint a nyertes előadóművészeti produkciókat. Valamennyi résztvevő emléklapot kap. A kiemelkedő teljesítményeket a zsűri szakmai véleménye alapján elismerő oklevéllel, értékes ajándékokkal, valamint publikálási lehetőséggel jutalmazzuk.

Támogató:

Bővebb információ: muvhaz@zsambek.hu; telefon: 23/340-694; mobil: +36-20/665-9464

Bízom benne, hogy a pályázat jó alkalmat teremt a helyi oktatási intézmények és civil közösségek számára, hogy együttműködjenek, együtt gondolkodjanak egy értékes, jó cél érdekében.

Balázs Mónika Csilla