Egészségklub

A magyarság múltja, jelene és jövője

Hír kép 2018. szeptember 26-án szerdán 18.30 órakor Családi Egészségklub Simon Anikóval a művelődési házban.
Vendég előadó: Géczy Gábor fizikus, tanár, népi gyógyász.

Géczy Gábor (Csenger, 1963. február 6.) magyar fizikus, egyetemi tanár. Előadásaiban a modern civilizáció visszásságaira mutat rá, ezzel párhuzamosan alternatív megoldásként a hagyományos paraszti kultúrát, gazdálkodást népszerűsíti. A MAG önellátó szervezet alapítója, tiszteletbeli elnöke.

Géczy Gábor Életrajza 

A Kossuth Lajos Egyetem matematika-fizika szakán szerzett diplomát 1989-ben.

Ezután a Debreceni Atommagkutató Intézetben dolgozott: geofizikai radioaktivitás vizsgálatokat folytatott.

1990-ben akadémiai doktori ösztöndíjat nyert az Eötvös Loránd tudományegyetem természetföldrajz tanszékére; itt a természetben előforduló fraktálokat (önhasonló alakzatokat) vizsgálta. Ekkor figyelt fel a természet minden szintjén felbukkanó alapmintákra, s ezeket megtalálta az ősi kultúrák ábrázolóművészetében is - így a magyar népművészetben is.

Kutatóútjain megvizsgálta az ún. "magas civilizációk" (Egyiptom, Mezopotámia, stb.) életterét, és megállapította, hogy a természet és az ember kapcsolatának megromlása miatt sivatagosodtak el ezek a területek.

Később megalapította a MAG rendszert. 2006-ban 80 hektáros területet vásárolt Monor és Gomba között, itt hozta létre Magfalvát, ahol hagyományos paraszti minták szerinti biogazdálkodással kísérleteznek, emellett konferenciákat, táborokat szerveznek, ahol népi gyógyászatot, hagyományos mesterségeket tanulhatnak a résztvevők.

<< Vissza