Lélekbogáncs - könyvbemutató

Lélekbogáncs

2023. március 9. csütörtök, 18 óra
LÉLEKBOGÁNCS - könyvbemutató és író-olvasó találkozó
Vendégünk, beszélgetőtársunk SZEDŐ TIBOR paralimpikon-költő új kötetének dedikálással egybekötött bemutatója kapcsán

sorsáról, pályájáról vall az érdeklődőknek a zsámbéki könyvtárban
Az esten közreműködnek: ERŐS ÁGNES és FEJÉR SIMON"A szerző érdekes technikához nyúl: mintha versei tömör, mini aforizmák lennének! Néhány szóban az élet egész esszenciája benne van. Ezek ugyan szabadversek, amelyekről az élő klasszikusok azt mondják, hogy az értékválság, káosz, a formátlanság jelei. Mondanivaló, vagy tehetség hiányában nyúlnak ehhez a formához azok az újdondász költők, akik nem tudják hagyományos keretek között megformálni gondolataikat. A szabadvers formájába azonban sok minden belefér, ha tehetséggel és értő kezekkel nyúlnak hozzá. Szedő Tibor ezt a belső fegyelem válaszának használja a külső világ összevisszaságára.  Idézek néhány sort, hogy megmutassam, mire gondolok: a címadó vers, Lélekbogáncsból:

„Megragad bennem a szó, / szúrós betűk simogató / szavakká szelídülnek". Az idő szómagjai c. versből: „...napok rőzséit egy halomba / gyűjti a ráncos idő".
 Szinte látjuk az öreg anyókát, ahogy terhét emelve indul hazafelé az erdőből. Egy egész festmény áll össze néhány szóból! Vagy megemlítem még
 a Versrőzsék ciklus Elfogy az év kenyere c. verséből: „...sorsúton álmok színes kavicsai". Négy szóval egy egész életet mond el..."

                                                                                                                                                                                       Stancsics Erzsébet